QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỊNH HÒA
 
I- SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG:
 
     Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng (ngày 30/4/1975) Trường THCS Định Hòa chưa được thành lập. Vào khoảng tháng 9/1976 trường chính thức được hành lập với 2 giáo viên: Cô Nguyễn Ngọc Thu và Cô Đặng Thị Gọn phụ trách giảng dạy 2 lớp khoảng 100 học sinh. Trường tuy được thành lập nhưng gắn liền với trường Tiểu Học Long Định, lúc đó mang tên là trường phổ thông cấp I, II Định Hòa do thầy Đặng Văn Thế làm trưởng ban điều hành, được coi là hiệu trưởng của trường trong năm học 1976-1977. Trường tọa lạc tại ấp Long Quới, xã Long Định - huyện Bình Đại - tỉnh Bến Tre.
     Năm học 1976-1977 kết thúc, năm học mới 1977-1978 lại bắt đầu. Trường mở thêm 2 lớp học, nâng tổng số lên là 4 lớp học gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 7 với khoảng gần 200 học sinh, do thầy Nguyễn Văn Trí làm hiệu trưởng và cô Nguyễn Ngọc Thu làm hiệu phó. Trường được đón nhận thêm một số giáo viên từ trường Cao Đẳng Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh về giảng dạy như: cô Huỳnh Thị Hai, thầy Võ Duy Minh,… Thầy Nguyễn Văn Trí giữ chức vụ hiệu trưởng trong 3 năm học liền từ năm 1977 đến năm 1980.
     Năm học 1980- 1981 trường tiếp tục mở thêm lớp học và đón nhận học sinh của các xã lân cận đến học: xã Long Hòa, xã Tam Hiệp. Trong năm học nầy thầy Nguyễn Thành Măng  làm hiệu trưởng. Ngành giáo dục xã nhà đã có nhiều thay đổi. Số lớp học được nâng lên, số học sinh ngày một tăng, cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu phục vụ tốt cho việc dạy và học. Trường đã có đầy đủ các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 và giảng dạy đủ các môn học theo yêu cầu. Thầy Nguyễn Thành Măng giữ chức vụ hiệu trưởng trong 10 niên học liền từ năm 1980 đến năm 1990.
     Cuối năm học 1989- 1990 thầy Lê Hùng Dũng thay thế thầy Nguyễn Thành Măng với quyền hiệu trưởng của Trường Phổ thông cấp I, II Long Định. Năm học 1990-1991 thầy Lê Hùng Dũng vẫn giữ chức vụ hiệu trưởng của trường.
     Đến tháng 9/1991 Trường phổ thông cấp II chính thức được tách khỏi trường phổ thông cấp I Long Định và sáp nhập với trường phổ thông cấp II Long Hòa trở thành trường liên xã và được đổi tên trường là Trường THCS Long Định. Lúc đó trường gồm 12 lớp khoảng 400 học sinh. Nhưng do cơ sở vật chất quá thiếu thốn học sinh phải học nhờ ở Thánh Thất Cao Đài chùa Thiên Thọ. Tuy tách trường cấp II ra khỏi trường cấp I (Trường Tiểu Học Long Định) nhưng cơ sở vật chất vẫn còn sử dụng chung với trường Tiểu Học Long Định và phân buổi: Tiểu học hoạt động buổi sáng, THCS hoạt động buổi chiều. Thầy Lê Hùng Dũng giữ chức vụ hiệu trưởng từ cuối năm học 1989-1990 đến nửa năm học 1992-1993(kết thúc ở học kỳ I).
     Đầu năm 1993 (nửa Năm học còn lại 1992-1993) Thầy Đỗ Tấn Thọ được phân công về nhận nhiệm vụ hiệu trưởng trường THCS Long Định thay cho thầy Lê Hùng Dũng. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1994 khởi công xây dựng và hoàn thành 1 dãy lớp học gồm 4 phòng học tại ấp 5 (nay là ấp Long An) xã Long Hòa: khu đất này trước kia là trại chăn nuôi của phòng nông nghiệp Bình Đại giao cho địa phương xã Long Hòa quản lý. Đây là cơ sở ban đầu của trường THCS Định Hòa. Sang năm học 1994-1995 học sinh lớp 6 được chuyển sang học do cô Nguyễn Ngọc Thu vừa dạy lớp vừa phụ trách khối 6 và thầy Nguyễn Văn Thâu quản lý học sinh.
     Tháng 10 năm 2002 tại điểm trường này được chọn làm điểm để xây dựng trường học theo hướng trường chuẩn quốc gia của bộ và được bắt đầu khởi công xây dượng đến tháng 10/2003 hòan thành. Lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 4/10/2003. Nhưng do trang bị chưa đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho việc dạy và học đến tháng 2/2004 trường mới chính thức đưa vào hoạt động. Trường đã có đầy đủ cơ sở vật chất với quy mô lớn và phục vụ tốt cho việc dạy và học.
     - Tháng 9/2004 trường được đổi tên là trường THCS Định Hòa cho phù hợp với trường liên xã Long Định- Long Hòa.
     - Tháng 10/2004 trường được UBND Tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia: Hiện nay trường đã và đang đi vào hoạt động với chiều hướng phát triển đi lên của trường về mọi mặt. Thầy Đỗ Tấn Thọ giữ chức vụ hiệu trưởng Trường THCS Định Hòa trong suốt 16 niên học từ năm 1993 đến tháng 10 năm 2008.
     Tháng 10/ 2008 thầy Lý Hữu Bá thay thế thầy Đỗ Tấn Thọ giữ chức vụ hiệu trưởng của trường THCS Định Hòa và cho đến tháng 10/2010.
          Thàng 10/2010 Thầy Võ Văn Trung thay thế Thầy Lý Hữu Bá giữ chức vụ Hiệu trưởng của trường THCS Định Hòa và cho đến nay
 Như vậy Trường THCS Định Hòa từ ngày thành lập đến nay, từ tháng 9/1976 đến tháng 12/ 2010 có 7 lần thay đổi hiệu trưởng:
1-     Đặng Văn Thế.
2-     Nguyễn Văn Trí.
3-     Nguyễn Thành Măng.
4-     Lê Hùng Dũng.
5-     Đỗ Tấn Thọ.
6-     Lý Hữu Bá.
7-     Võ Văn Trung
II- VỀ TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ SỞ:
     Hiện nay trường THCS Định Hòa đã thành lập được chi bộ độc lập, trực thuộc Đảng bộ Long Định, gồm 20 đảng viên và cư trú ở các xã lân cận: Long Hòa, Long Định, Châu Hưng, Phú Thuận.  
III- TỈ LỆ TỐT NGHIỆP:
          - 1994- 1995:     100 %
          - 1995- 1996:     100 %
          - 1996- 1997:     100 %
          - 1997- 1998:     100 %
          - 1998- 1999:     100 %
          - 1999- 2000:     98,9 %
          - 2000- 2001:     100 %
          - 2001- 2002:     100 %
          - 2002- 2003:     100 %
          - 2003- 2004:      100 %
          - 2004- 2005:     98,89 %
          - 2005- 2006:     100 %
          - 2006- 2007:     100 %
          - 2007- 2008:     100 %
- 2007- 2008:     100 %
- 2008- 2009:     100 %
- 2009- 2010:     100 %  
- 2010-2011:      100% 
 
V- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐƯỢC KHEN TẶNG:
    1/ Thành tích tập thể:
        * Trường:
- Năm học 2002-2003: danh hiệu Trường tiên tiến
- Năm học 2003-2004: danh hiệu Trường tiên tiến
- Năm học 2004-2005: danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc
- Năm học 2005-2006: danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc
- Năm học 2006-2007: danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc
- Năm học: 2008-2009: danh hiệu Trường tiên tiến
- Năm học: 2009-2010: danh hiệu Trường tiên tiến
- Năm học: 2009-2010: danh hiệu trường tiên tiến Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo với Danh hiệu: “Xuất sắc trong PTTĐ xây dựng trường học thân thiện-HS tích cực”
- Năm 2004 được công nhận danh hiệu: Trường đạt chuẩn cấp quốc gia giai đoạn 2001-2010
- Đạt danh hiệu: Cơ quan văn hoá vào năm 2004
- Xã được công nhận đạt chuẩn Phổ cập THCS năm 2002
- Hàng năm đều có tổ đạt danh hiệu: Tổ tiên tiến xuất sắc, tổ lao động tiên tiến
 
* Đảng, Đoàn thể:  
- Chi bộ liên tục được công nhận: Chi bộ trong sạch vững mạnh từ năm 2005 đến nay
- Công đoàn: Công đoàn vững mạnh từ năm 2004 đến nay
- Đoàn thanh niên: Chi đoàn vững mạnh từ năm 2004 đến nay
- Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Liên tục đạt danh hiệu:
     + Liên đội vững mạnh cấp huyện 20 năm liền ( 1990-2010),
     + Liên đội vững mạnh cấp tỉnh 16 năm liền (1994-2010)
 
2/ Thành tích cá nhân giáo viên:
     - Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo tặng Huy chương và kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục:
          + Năm 2000     :     5,4 % ( 2 giáo viên)
          + Năm 2003     :     7,5 % ( 3 giáo viên)
          + Năm 2004     :     5,0 % ( 2 giáo viên)
          + Năm 2005     :     27,3 % ( 12 giáo viên)
          + Năm 2008     :     17,8 % ( 8 giáo viên)
          + Năm 2009     :     2.2%     (01 giáo viên)
          + Năm 2010     :  4.4% (02 giáo viên)
     - Trung ương đoàn TNCS HCM tặng huy chương và kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ:
          + Năm 2004     :      2,5 % (1 giáo viên)
          + Năm 2007     :      2,4 % (1 giáo viên)
     - Trung ương đoàn TNCS HCM tặng huy chương phụ trách giỏi:
          + Năm 2003     :     2,4 % ( 1 giáo viên)
     - Sở giáo dục và đào tạo tặng giải thưởng Võ Trường Toản:
          + Năm 2005     :     2,3 % ( 1 giáo viên)
          + Năm 2006     :     2,9 % ( 1 giáo viên)
     - Bằng khen của UBND Tỉnh tặng xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh:
          + Năm 2005     :     9,1 % (4 giáo viên)
          + Năm 2006     :     25,7 % (9 giáo viên)
          + Năm 2007     :    17.7% (08 giáo viên)
          + Năm 2008     :    11.11% (05 giáo viên)
          + Năm 2009     :  17.7%   (08 giáo viên)
          + Năm 2010     : 11.11%  (05 giáo viên)
     - Bằng khen bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo tặng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học:
          + Năm 1999     :     7,9 % (3 giáo viên)
          + Năm 2003     :     2,4 % ( 1 giáo viên)
     - Bằng khen thủ tướng chính phủ tặng đã có công lao to lớn trong sự nghiệp giáo dục:
          + Năm 1999     :     2,6 % ( 1 giáo viên)
          + Năm 2002     :     2,4 % ( 1 giáo viên)
          +Năm 2003      :     2,4 % ( 1 giáo viên).
           +Năm 2005     :     2,4 % ( 1 giáo viên).
          + Năm 2007     :     2,4 % ( 1 giáo viên).
    - Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III:
          + Năm 2011        :     2.2 % (1 giáo viên)
 
3/Thành tích cá nhân học sinh:
 
Năm học Học sinh giỏi huyện Học sinh giỏi tỉnh Chỉ huy Đội giỏi Thể thao Vẽ tranh Hoa phượng đỏ Kể chuyện sách Phong trào khác
1995-1996
 
 
 
 
 
Giải I toàn đoàn cấp huyện
 
Giải I thi tìm hiểu truyền thống  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Giải I thi nghi thức Đội huyện
1996-1997
 
 
 
 
 
Giải I toàn đoàn cấp huyện
 
1 em CHG nhận giải thưởng Kim Đồng, Giải I thi nghi thức Đội huyện
1997-1998
 
 
 
 
 
Giải I toàn đoàn cấp huyện
 
Giải I thi nghi thức Đội huyện
1998-1999
 
 
 
 
 
Giải I toàn đoàn cấp huyện
 
Giải I thi nghi thức Đội huyện
1999-2000
 
 
2 giải I cấp huyện, 1 giải III cấp tỉnh, 1 em đạt cấp tỉnh, 2 em cấp khu vực
 
 
Giải I toàn đoàn cấp huyện
 
Giải I thi “Kính vạn hoa” cấp huyện, Giải KK thi “Kính vạn hoa” cấp tỉnh
2000-2001
 
 
 
 
1 giải KK  huyện
Giải I toàn đoàn cấp huyện: 2A, 2 B, 3C
1 giải KK cá nhân huyện
Giải I thi “Kính vạn hoa” cấp huyện, Giải II thi “Kính vạn hoa” cấp tỉnh, 1 em giải cá nhân xuất sắc trong HT “Kính vạn hoa” tỉnh, 1 em CHG nhận giải thưởng Kim Đồng, 1 em CHG được dự LH tại Hà Nội, 1 giải I thi Vẽ đẹp đội viên huyện, 1 giải I thi Vẽ đẹp đội viên tỉnh
2001-2002
 
 
1 giải I huyện, 1 giải III tỉnh
 
1 giải KK  huyện
Giải I toàn đoàn cấp huyện: 2A, 2 B, 3C, Giải I toàn đoàn cấp tỉnh: 2A, 5B, 1KK
1 giải I cá nhân huyện, 1 giải KK cá nhân huyện, 1 giải KK tập thể huyện
 
2002-2003
1 giải I, 1 giải KK
1 giải III, 1 giải KK
 
 
1 giải KK  huyện
 
1 giải III cá nhân huyện
Giải KK thi “Kính vạn hoa” cấp huyện, giải I thi tìm hiểu Quyền trẻ em tỉnh, 1 giải III thi Tìm hiểu Dân số- môi trường, 1 giải I tiểu phẩm tuyên truyền
2003-2004
1 giải 1, 1 giải II
2 giải KK
 
ĐK: 1 giải I, 2 giải II , 1 giải III; 1 giải I bóng đá, 
1 giải KK tỉnh
Giải I toàn đoàn cấp huyện: 2A, 2 B, 3C
1 giải III, 1 KK,
1 giải III cấp tỉnh bài thi tìm hiểu Âm vang Điện Biên, 3 em CHG dự liên hoan cấp tỉnh, 1 em dự liên hoan tại Hà Nội
2004-2005
9 em
1 giải II, 2 giải III, 1 KK
 
 
 
Giải I toàn đoàn cấp huyện: 2A, 3 B, 2C
 
Giải IV Kính vạn hoa huyện, Giải tập thể xuất sắc công tác Chữ thập đỏ huyện tỉnh
2005-2006
2 giải I huyện, 8 giải KK huyện
1 giải I,1 giải III, 4 giải KK
 
 
 
3 giải B cấp huyện
1 giải KK huyện
 
2006-2007
2 giải I, 3 giải II, 1 giải III, 5 giải KK
1 giải I, 1 giải III, 1 KK
1 giải I huyện, 1 giải III tỉnh
 
1 giải KK tỉnh,
Giải III toàn đoàn cấp huyện: 4A, 1 B
 
 
2007-2008
2 giải I, 2 giải II, 2 giải III, 6 giải KK
1 giải II, 5 giải KK
1 giải I huyện, 1 giải II huyện, 1 giải III huyện
ĐK: 2 giải I huyện, 3 giải II, 1 giải III huyện, 
1 giải KK tỉnh
1 giải II cá nhân, 1 giải II tập thể
 
1 em nhận giải thưởng Kim Đồng, 1 giải III tuyên truyền viên nhỏ tuổi
2008-2009
2 giải III, 3 giải II, 4 giải KK,
4 giải KK, 1 giải III
 
Giải III Bóng đá mi ni huyện
Huyện: 3 giải A, 1 giải B; Tỉnh:1 giải I, 1 giải II, 1 KK, 1 giải TT
Giải II toàn đoàn cấp huyện: 3A, 2B
1 giải II cá nhân huyện
1 em đạt giải Dũng sĩ nghìn việc tốt  tỉnh, 1 tập thể đạt  giải Dũng sĩ nghìn việc tốt  tỉnh
2009-2010
2 giải I, 2 giải III, 6 giải KK
1 giải I, 1 giải II, 1 giải III, 4 giải KK
 
ĐK: 1 giải I, 1 giải II, 1 giải III,
Huyện: 2 giải A 1 giải B, 2 giải C; Tỉnh: 1 giải I, 1 giải KK, 1 giải TT
Giải II toàn đoàn cấp huyện: 4A, 3B
1 giải I cá nhân,
 
2010-2011
1 giải I, 2 giải II, 5 giải KK
1 giải II, 2 giải III
1 giải II huyện, 1 em đạt cấp huyện, 1 giải II tỉnh
ĐK: 1 giải I, 1 giải II, 1 giải III
Tỉnh: 1 giải III, 1 giải KK, 1 giải TT
 
1 giải II câu chuyện TT,
1 giải III thi tìm hiểu Quyền trẻ em tỉnh, 1 em nhận giải thưởng Kim Đồng
   
 * Học sinh giỏi:
- Năm học 2002-2003:
          + Huyện: 2
          + Tỉnh: 2
- Năm học 2003-2004:
+ Huyện: 2
          + Tỉnh: 2
- Năm học 2004-2005:
+ Huyện: 9
          + Tỉnh: 4
- Năm học 2005-2006:
          + Huyện: 10
          + Tỉnh: 6
- Năm học 2006-2007
          + Huyện: 11
          + Tỉnh: 3
- Năm học 2007-2008:
          + Huyện: 12
          + Tỉnh: 6
- Năm học 2008-2009:
          + Huyện: 9
          + Tỉnh: 6
- Năm học 2009-2010:
          + Huyện: 10
          + Tỉnh: 7
- Năm học 2010-2011:
          + Huyện: 8
+ Tỉnh: 3
Năm học 2011-2012:
+ Huyện: 10
          + Tỉnh: 02

Được thêm vào : 14:44 ICT Thứ bảy, 05/11/2011
Sửa chữa lần cuối : 15:33 ICT Thứ bảy, 08/03/2014

Facebook