Trường THCS Định Hòa 
Địa chỉ: Ấp Long An-Xã Long Hòa-Huyện Bình Đại-Tỉnh Bến Tre 
Điện thoại: 0753.744.722 Email: info@thcsdinhhoa.edu.vn

Facebook