Thời khóa biểu 2016-2017( chieu)

Thời khóa biểu 2016-2017( chieu)

Ngày đăng: 19-08-2016 Lượt xem: 16

Thời khóa biểu 2016-2017( chieu)

Thời khóa biểu 2016-2017( sang)

Thời khóa biểu 2016-2017( sang)

Ngày đăng: 19-08-2016 Lượt xem: 17

Thời khóa biểu 2016-2017

Thông báo tuyển dụng biên chế y tế năm học 2014-2015

Thông báo tuyển dụng biên chế y tế năm học 2014-2015

Ngày đăng: 23-11-2015 Lượt xem: 331

Căn cứ Chỉ tiêu biên chế đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Đại phê duyệt; căn cứ nhu cầu thực tế về đội ngũ nhân viên, Trường THCS Định Hoà tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2014, cụ thể như sau: 1. Số lượng và vị trí làm việc cần tuyển: Nhâ

Công Khai Chất Lượng Giáo Dục 2013-2014

Công Khai Chất Lượng Giáo Dục 2013-2014

Ngày đăng: 23-11-2015 Lượt xem: 265

STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 I Điều kiện tuyển sinh TN TH Hoàn thành chương trình lớp 6 từ TB trở lên Hoàn thành chương trình lớp 7 từ TB trở lên Hoàn thành chương trình lớp 8 từ TB trở lên II Chương trình g

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU    Năm học: 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU Năm học: 2014 - 2015

Ngày đăng: 23-11-2015 Lượt xem: 281

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU Năm học: 2014 - 2015 Áp dụng từ:15/9/2014 Thứ Lớp 1 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4 GHI CHÚ 1 Dũng Ngân N.Trung C.Hồng

TẬP TRUNG ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TỄ NĂM 2014

TẬP TRUNG ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TỄ NĂM 2014

Ngày đăng: 23-11-2015 Lượt xem: 262

Thực hiện kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2014 của Hội đồng xét tuyển viên chức trường THCS Định Hoà. Hội đồng xét tuyển viên chức trường THCS Định Hoà thông báo tập trung các ứng viên tham dự kỳ xét tuyển viên chức trường THCS Định Hoà năm 2014

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP 6 NĂM 2012-2013

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP 6 NĂM 2012-2013

Ngày đăng: 23-11-2015 Lượt xem: 299

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THCS ĐỊNH HÒA DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2012-2013

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG Năm học: 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG Năm học: 2014 - 2015

Ngày đăng: 23-11-2015 Lượt xem: 310

PHÒNG GD &ĐT BÌNH ĐẠI TRƯỜNG THCS ĐỊNH HÒA THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG Năm học: 2014- 2015 Áp dụng từ:01/9/2014 Thứ Lớp Tiết 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4 GHI CHÚ 1 SHC SHC SHC SHC