Lễ khai giảng năm học 2016-2017

Lễ khai giảng năm học 2016-2017

Ngày đăng: 13-09-2016 Lượt xem: 51

Lễ khai giảng năm học 2016-2017

Thời khóa biểu phát hành ngày 12-9-2016

Thời khóa biểu phát hành ngày 12-9-2016

Ngày đăng: 13-09-2016 Lượt xem: 44

Thời khóa biểu phát hành ngày 12-9-2016

Thời khóa biểu 2016-2017( chieu)

Thời khóa biểu 2016-2017( chieu)

Ngày đăng: 19-08-2016 Lượt xem: 68

Thời khóa biểu 2016-2017( chieu)

Thời khóa biểu 2016-2017( sang)

Thời khóa biểu 2016-2017( sang)

Ngày đăng: 19-08-2016 Lượt xem: 60

Thời khóa biểu 2016-2017

Thông báo tuyển dụng biên chế y tế năm học 2014-2015

Thông báo tuyển dụng biên chế y tế năm học 2014-2015

Ngày đăng: 23-11-2015 Lượt xem: 393

Căn cứ Chỉ tiêu biên chế đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Đại phê duyệt; căn cứ nhu cầu thực tế về đội ngũ nhân viên, Trường THCS Định Hoà tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2014, cụ thể như sau: 1. Số lượng và vị trí làm việc cần tuyển: Nhâ

Công Khai Chất Lượng Giáo Dục 2013-2014

Công Khai Chất Lượng Giáo Dục 2013-2014

Ngày đăng: 23-11-2015 Lượt xem: 296

STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 I Điều kiện tuyển sinh TN TH Hoàn thành chương trình lớp 6 từ TB trở lên Hoàn thành chương trình lớp 7 từ TB trở lên Hoàn thành chương trình lớp 8 từ TB trở lên II Chương trình g

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU    Năm học: 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU Năm học: 2014 - 2015

Ngày đăng: 23-11-2015 Lượt xem: 318

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU Năm học: 2014 - 2015 Áp dụng từ:15/9/2014 Thứ Lớp 1 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4 GHI CHÚ 1 Dũng Ngân N.Trung C.Hồng

TẬP TRUNG ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TỄ NĂM 2014

TẬP TRUNG ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TỄ NĂM 2014

Ngày đăng: 23-11-2015 Lượt xem: 286

Thực hiện kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2014 của Hội đồng xét tuyển viên chức trường THCS Định Hoà. Hội đồng xét tuyển viên chức trường THCS Định Hoà thông báo tập trung các ứng viên tham dự kỳ xét tuyển viên chức trường THCS Định Hoà năm 2014